NDT Inspectie

De Ruiter Staalkabel voert naast visuele inspecties van staalkabels en aanverwante hijs- en hefmiddelen ook inspecties uit op basis van Non Destructive Testing (NDT), ofwel Niet Destructief Onderzoek (NDO). Met deze aanvulling op de visuele inspectie kunnen we sneller signaleren of er sprake is van slijtage, draadbreuken of haarscheuren.

Staalkabels worden ingezet om zware lasten te dragen. Slijtage is daarom onoverkomelijk. Regelmatige NDT inspectie is essentieel om de kwaliteit van de staalkabels en bijbehorende hijs- en hefmiddelen te waarborgen. Elke staalkabel en ieder hijsmiddel heeft een eigen levensduur, doordat deze bij een specifieke toepassing ingezet wordt. NDT inspectie draagt bij aan een veilige werkomgeving; door elk materiaal op tijd te inspecteren worden afnames in kwaliteit en veiligheid op tijd waargenomen, waarna de middelen direct gerepareerd of vervangen kunnen worden. Door tijdig te handelen kan een maximale levensduur van de kabels en middelen behaald worden; en dat is weer gunstig voor de continuïteit van de gehele operatie.

NDT Inspectie bij staalkabels: MRT

NDO / NDT, ofwel Non-destructive testing is een inspectiemethode waarbij het materiaal zelf niet beschadigd of aangetast wordt. Bij staalkabel inspecties gebeurt dit type onderzoek aan de hand van MRT, Magnetic Rope Testing. Er wordt een magnetisch inductie systeem ingezet dat op de kabel geklemd. Gebroken draden, (interne) slijtage en corrosie worden op deze manier gesignaleerd. Tijdens een visuele inspectie zouden deze bijna niet te signaleren zijn. Potentieel gevaarlijke situaties komen zo aan het licht én kunnen deze tijdig opgelost worden, om onverwacht falen met alle gevolgen van dien te voorkomen.

Hijs- en hefmiddelen: MPI technologie

NDT bij hijs- en hefmiddelen gebeurt met behulp van MPI (Magnetic Particle Inspection) technologie. Hierbij worden haarscheuren in lassen, afwijkingen in structuur en microscheuren tijdig gesignaleerd. Dergelijke afwijkingen zijn vaak lastig te signaleren door middel van een visuele inspectie.

Bij de MPI methode wordt een magnetisch veld aangebracht op het materiaal. Verstoringen in dit magneetveld (zogenaamde lekvelden) duiden daarbij op scheurtjes of onregelmatigheden in het materiaal. De gesignaleerde onregelmatigheden en scheurtjes kunnen vervolgens op tijd gerepareerd worden, om problematiek in de toekomst te voorkomen en de levensduur van de hijs- en hefmiddelen te verlengen.

Magnetic Particle Inspection voeren wij o.a. uit bij DNV containers, sockets en diverse andere hijs- en hefgereedschappen.

NDT Inspectie

NDT inspectie laten uitvoeren?

Wilt u uw staalkabels en hijs- en hefmiddelen laten inspecteren? De Ruiter Staalkabel verzorgt zowel de visuele inspectie als inspecties op basis van NDT / NDO voor u. Neem nu contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Zelf de kracht van
De Ruiter Staalkabel ervaren?

ContactBekijk projecten